fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Bilgisayar Programcısı Adayı

Bilgisayar Programcısı Adayı

Bahçemizdeki çeşitli verilerin farklı yollarla işlenmesi ve yorumlanmasında bize yardımcı olacak yeni çalışma arkadaşları arıyoruz.

Biyoçeşitlilik Enformasyon Bölümü'nün görevi, bahçedeki biyolojik bilginin yorumlanması, depolanması, bilgisayar yardımı ile incelenmesi ve işlenmesidir.

İlgilenen adaylar özgeçmişlerini info@ngbb.org.tr adresine gönderebilirler.