fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Grafiker Adayı

Grafiker Adayı

Grafik tasarıma ilgili ve hevesli yeni çalışma arkadaşları arıyoruz.

Biyoçeşitlilik Enformasyon Bölümü'nün görevi, bahçedeki biyolojik bilginin yorumlanması, depolanması, bilgisayar yardımı ile incelenmesi ve işlenmesidir.

İlgilenen adaylar özgeçmişlerini info@ngbb.org.tr adresine gönderebilirler.