Mevsimler Draması

Yaş: 2009-2011 doğumlu

Mekan: Sınıf içi veya dışı

Öğrenci Sayısı: En fazla 15

Süre: 60 dakika

İçerik:‘Dört mevsim nasıl gerçekleşir? Mevsim geçişleri nasıl olur? Hangi mevsimde hangi olaylar gerçekleşir?’ soruları üzerine düşünüp hayal kurup drama sergiliyoruz.

Kazanım:Öğrenciler mevsimler, mevsimsel olaylar ve mevsim geçişleri hakkında düşünsel ve yaratıcı beceriler geliştirirler.