fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ülkümüz ve Amaçlarımız

image

Ülkümüz ve Amaçlarımız

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi‘ni Babil’in Asma Bahçeleri kadar ünlü yapmaktır.

Merhume Nezahat Gökyiğit’in hatırasına, İstanbul halkının yararlanacağı, çevre korumada önemi olan, güzel, eğitsel bir bahçe, yeşil bir akciğer oluşturan NGBB’ nin görevi:
Dünya’daki canlılığın devamının gerçek ve tek garantisi olan bitkilerin önemi ve değeri hakkında toplum bilgisini arttırmak.
Dünya bitki hayatı ve Türkiye’nin zengin bitki örtüsü hakkında, bilimsel araştırmaları ve eğitimi, iyi belgelenmiş koleksiyonlar oluşturarak teşvik etmek ve bir bitki danışma merkezi oluşturmak.
Dünya’daki biyolojik çeşitliliği, endemik, ender ve tehdit altındaki bitkileri koruyarak desteklemek.
Ekonomik ve/veya faydalı bitkilerle insanlar arasındaki bağlantı ve ilişkileri araştırmak, sergilemek ve bu konudaki biriktirilmiş kültür mirasını korumak ve yaymak.
Gittikçe artan bir tehdit oluşturan susuzluğa dayanıklı bitkileri sergilemek ve dünyadaki erezyonla ve çölleşme ile mücadeleye yardım etmek.

Görevimizi şu amaçlar çerçevesinde yapılandırıyoruz:
NGBB’nin alt ve üst yapısını geliştirerek, görsel cazibesini arttırmak.

Bilim ve araştıma:
Bitki sistematiği, botanik, tarım, ekoloji, çevre, peyzaj, ve bahçe bilimleri araştırma faliyetlerini arttırmak ve geliştirmek.

Bitki koleksiyonları:
Dünya’nın diğer bölgelerinin ve Türkiye’nin doğal bitkilerinin canlı koleksiyonlarını oluşturmak ve sergilemek.

Koruma:
Türkiye’nin ve Dünya’nın tehdit altındaki endemik, doğal veya kültür bitkilerini korumak.

Eğitim ve bilgi takdimi:
Doğa ve çevrenin tanıtımıve korunması, bitkiler alemi, Türkiye’nin ve dünyanın biyolojik/bitki çeşitliliği konularında kamuoyu ve kurumların bilgisini, ilgisini ve bilincini arttırmak.

Danışma:
Başvuru kütüphanesi ve herbaryuma yönelik faaliyetleri geliştirmek; tanıma, sınıflandırma ve etiketleme ile bir arada bitki kütüğü oluşturmak.

Bahçemizin uygulamakta olduğu mastar planlara ulaşmak için;
NGBB Mastar Planı (NGBB Strategy Plan) |
NGBB Bilim Siyaseti (NGBB Science Policy) |
NGBB Koleksiyonları Siyaseti (NGBB Collection Policy) |
NGBB Eğitim Mastar Planı (NGBB Education Master Plan) |
NGBB Bilgi Takdimi Siyaseti (NGBB Interpretation Policy) |

Bahçemizin yıllık faaliyet raporlarına ulaşmak için;
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018