Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi

Ali Nihat Gökyiğit, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin hikayesini yazıya döküyor.

"Elinizdeki kitapta çeşitli tanıtım, eğitim, bilinçlendirme faaliyetlerinin yanısıra; çok zengin ama tehdit altında olan bitki varlığımızı, yaşatma ve koruma gayretiyle oluşturduğumuz bahçenin, yirmi üç yıla yayılan hikayesi anlatılıyor."

Ali Nihat Gökyiğit - (Kitabın önsözünden alınmıştır.)