fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Biyoçeşitlilik Enformasyon Bölümü

Biyoçeşitlilik Enformasyon Bölümü

Bahçedeki biyolojik bilginin yorumlanması, depolanması, bilgisayar yardımı ile incelenmesi ve işlenmesidir.