Odak Noktası: Bitki Biyoçeşitliliği

image

Odak Noktası: Bitki Biyoçeşitliliği Poster Seti

Edinburgh Kraliyet Botanik Bahçesi tarafından hazırlanan bu eser, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi tarafından Türkçe’ye çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca geliştirilen ve Kurulca kabul edilen; Fen ve Teknoloji ve Biyoloji öğretim programlarındaki “Bitkiler”, “Çevre”,”Biyolojik Çeşitlilik” konularını destekleyici niteliktedir.

İlköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğretmenler ve öğrenciler tarafından yardımcı ders materyali olarak kullanılabilir.

Set, özgün kutusunda 20 poster ve bir öğretmen kitapçığı içeriyor. Botanik bilimi kapsamındaki temel bilgi donanımını içeren posterler; dört küme halinde ve her bir kümede beşer poster bulunacak şekilde düzenlenmiş. “Bitki Grupları”, “Bitkinin Kısımları”, “Bitkilerde Üreme”, “Biyoçeşitliliğe Yakın Bakış” başlıkları altında toplanan kümelerin kapsadığı posterler; çeşitli alt başlıklar altında ele alınan konuları içeriyor. Posterlerin işlevi ve içeriğine ilişkin açıklamaların yer aldığı öğretmen kitapçığı ise özellikle, öğretmenlerin kullanımı için başvuru niteliğinde bilgiler içeriyor.

Odak Noktası: Bitki Biyoçeşitliliği adlı yayını, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nden edinebilirsiniz.

Poster seti temini için nurhanay@ngbb.org.tr e-posta adresinden ve 0216 456 44 37 numaralı telefondan hafta içi 09.00 - 17.00 arası bilgi edinebilirsiniz.